İSTANBUL BEYKOZ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı yayımlanmıştır.

Eğitim sisteminin vazgeçilmez ve esas unsuru olan eğitim kurumları; toplumların kültürel zenginliklerini yaşatabilmeleri ve çağın gelişmelerine yön verebilmeleri için stratejik öneme sahip kurumların en başta gelenidir. Bilim ve teknolojinin hızlı gelişmesiyle; iletişimin artması, eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi, öğretmenlerin niteliklerinin yükselmesi, "yaşam boyu öğrenme", "etkin öğrenme", "öğrenmeyi öğrenme" gibi yeni yaklaşımların gelişmesi, eğitim sisteminin sürekli sorgulanmasını ve geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Eğitim sisteminin amaçlara yönelik işlemesi ise eğitim yöneticilerinin stratejik planını hazırlamasına ve uygulamasına bağlıdır. Stratejik planlama; kurum üyelerinin, kurumun geleceğini tahmin ettikleri ve o tahmine ulaşmak için gerekli işlemleri tasarladıkları bir süreçtir. Bu süreç, kurumun stratejik amaçlarını ve buna ilişkin eylem planlarını incelemeyi kapsar. Kurumun en alt birimlerinden en üst yönetimine kadar tüm çalışanları ilgilendiren bu kapsamlı süreç; kurumun gelişimini sağlamak amacıyla sorumluluğa, eğitim-öğretimin ihtiyaçlarına ve uzun dönemli düşünmeye odaklanmayı gerektirir. Bu özelliği ile planlama; geleceğe bakma, olası seçenekleri saptama, sahip olunan sınırlı kaynakların en akılcı ve gerçekçi kullanımını sağlamaya yönelik bir süreçtir.

Millî Eğitim Bakanlığı; toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, şeffaf ve etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak "Stratejik Yönetim" yaklaşımını gerek merkez ve taşra teşkilatında gerekse okul/kurum boyutunda benimsemiş ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince stratejik planlamayı uygulamaya koymuştur. Bu bağlamda Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü için hazırlanan ve 2019?2023 Stratejik Planı, yapacağımız çalışmalarda hem bize yol gösterici olacak hem de Bakanlığımızın geleceği planlamasında Beykoz için iyi bir rehber olacaktır.

 Yoğun bir çalışma sonucunda ortaya çıkmış olan stratejik planımızın hazırlık aşamasında katkı sağlayan paydaşlarımıza, plan hazırlama sürecinde birlikte çalıştığımız ve görev değişiklikleri nedeniyle aramızdan ayrılan stratejik plan hazırlama ekip üyelerine teşekkür ederiz. Bu stratejik planın; müdürlüğümüzün kurumsal yapısının, bütçe harcamalarının ve yürütülecek çalışmaların planlı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamasını umut ederiz.

"Yolculuğun kendisi zirveye ulaşmak kadar önemlidir; sadece oraya varmak değil, nasıl vardığınız da belirleyicidir." (Sir Chris Bonnington)

 

Plana ulaşmak için tıklayınız. 

Gümüşsuyu Mah. Şehit Bülent Kocabıyık cad. Hükümet Konağı A Blok Kat2 Beykoz/İSTANBUL - 0 216 331 16 20 331 27 41

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.